Skip to main content

Publications of the Author

Miloš Taliga
Number of publications: 11

2023

Taliga, M. . (2023). Vedecké poznávanie a pragma-dialektika. Filozofia, 78(8), 675-688. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.8.6

2018

Taliga, M. . (2018). Argumentáciou sa zdôvodnenie nedá objaviť ani vytvoriť. Filozofia, 73(8), 636-646. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/8/636-646.pdf

2017

Taliga, M. . (2017). Falzifikácia a paradox inferencie. Filozofia, 72(8), 593-602. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/8/593-602.pdf

2016

Taliga, M. . (2016). Je Popperova falzifikovateľnosť kritériom demarkácie?. Filozofia, 71(8), 644-655. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/8/644-655.pdf

2015

Taliga, M. . (2015). Problém demarkácie a tri dogmy empirizmu. Filozofia, 70(8), 610-619. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/610-619.pdf

2013

Taliga, M. . (2013). O nepotrebnosti podmienky zdôvodnenia pre zmysluplnú kritickú diskusiu (Odpoveď F. Gahérovi a M. Szapuovej). Filozofia, 68(7), 606-614. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/7/606-614.pdf

2012

Taliga, M. . (2012). Na čo sú dobré argumenty? (Odpoveď A. Démuthovi, M. Nuhlíčkovi a M. Szapuovej). Filozofia, 67(5), 417-425. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/5/417-425.pdf

2011

Taliga, M. . (2011). O skúsenostnom poznávaní vo vede (Odpoveď J. Hrkútovi). Filozofia, 66(6), 601-610. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/6/601-610.pdf

2010

Šedík, M. ., & Taliga, M. . (2010). O kognitívnych prienikoch umenia a vedy. Filozofia, 65(7), 631-642. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/631-642.pdf
Taliga, M. . (2010). Paradox skepticizmu?. Filozofia, 65(7), 695-705. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/695-705.pdf