Skip to main content

Publications of the Author

M. Hrabalová
Number of publications: 3

1964

Hrabalová, M. . (1964). Populárne o Iudoch za socializmu. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 219-221. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/219-221.pdf
Hrabalová, M. . (1964). Prednáška o predmete vedeckého komunizmu. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(1), 91-94. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/1/91-94.pdf

1962

Hrabalová, M. . (1962). O mierovom spolunažívaní. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 181-182. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/181-182.pdf