Skip to main content

Publications of the Author

Zygmunt Bauman
Number of publications: 3

1963

Bauman, Z. . (1963). Základy marxistickej koncepcie sociológie. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(5), 407-412. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/5/407-412.pdf
Bauman, Z. . (1963). Tendencie a školy v súčasnej sociológii. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(4), 339-343. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/4/339-343.pdf
Bauman, Z. . (1963). Tendencie a školy v súčasnej sociológii. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(3), 259-274. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/3/259-274.pdf