Skip to main content

Publications of the Author

Ján Pašiak
Number of publications: 5

1963

Pašiak, J. . (1963). Rozvoj sociológie v Poľsku. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(6), 507-514. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/6/507-514.pdf
Pašiak, J. . (1963). Sociológia dediny v Poľsku. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(5), 413-423. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/5/413-423.pdf

1961

Pašiak, J. . (1961). K otázke predmetu marxistickej sociológie. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(3), 227-229. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/3/227-229.pdf

1955

Pašiak, J. . (1955). Formovanie socialistických národov. Filozofický časopis, 10(2), 105-108. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/2/105-108.pdf

1954

Pašiak, J. . (1954). Formy výrobných vzťahov v prechodnom období od kapitalizmu k socializmu. Filozofický časopis, 9(3), 263-275. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1954/3/263-275.pdf