Skip to main content

Publications of the Author

Darina Kuklinková
Number of publications: 4

1962

Kuklinková, D. . (1962). Konferencia o problémoch estetiky. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(3), 271-273. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/3/271-273.pdf

1961

Kuklinková, D. . (1961). Skutočnosť — literatúra — filozofia. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(6), 454-458. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/6/454-458.pdf
Kuklinková, D. . (1961). Základy marxisticko-leninskej estetiky. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(4), 310-313. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/4/310-313.pdf

1957

Kuklinková, D. . (1957). K niektorým aktuálnym problémom triedneho boja v prechodnom období od kapitalizmu k socializmu. Slovenský Filozofický časopis, 12(3), 207-220. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1957/3/207-220.pdf