Skip to main content

Publications of the Author

Ľubomír Dunaj
Number of publications: 6

2018

Dunaj, Ľubomír . (2018). K relevantnosti filozofického diela Egona Bondyho. Rozhovor s Petrom Kuželom. Filozofia, 73(10), 854-860. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/10/854-860.pdf

2015

Dunaj, Ľubomír . (2015). Dinuš, P., Hohoš, L., Hrubec, M. a kol.: Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?. Filozofia, 70(8), 689-691. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/689-691.pdf

2014

Dunaj, Ľubomír ., & Suvák, V. . (2014). Individualizácia, sociálne patológie a starosť o seba. Rozhovor s Axelom Honnethom. Filozofia, 69(10), 883-887. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/10/883-887.pdf

2013

Dunaj, Ľubomír . (2013). Čarnogurská, M.: Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu (II. diel). Filozofia, 68(8), 718-721. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/718-721.pdf

2010

Dunaj, Ľubomír . (2010). Správa zo sympózia Osvietenstvo ako spôsob myslenia. Filozofia, 65(5), 517-518. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/5/517-518.pdf
Dunaj, Ľubomír . (2010). K dialektike osvietenstva. Filozofia, 65(4), 356-360. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/4/356-360.pdf