Skip to main content

Publications of the Author

Ján Grác
Number of publications: 1

1958

Grác, J. . (1958). Pracovná konferencia psychológov v Smoleniciach. Slovenský Filozofický časopis, 13(1), 75-78. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/1/75-78.pdf