Skip to main content

Publications of the Author

A. Klas
Number of publications: 1

1958

Klas, A. . (1958). Základné pozorovacie metódy a ich použitie v spoločenských vedách. Slovenský Filozofický časopis, 13(3), 247-257. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/3/247-257.pdf