Skip to main content

Publications of the Author

Eugen Andreanský
Number of publications: 6

2018

Andreanský, E. . (2018). Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky. Filozofia, 73(7), 529-539. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/7/529-539.pdf

2012

Andreanský, E. . (2012). Kantova filozofia náboženstva z hľadiska praktickej racionality. Filozofia, 67(3), 195-207. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/3/195-207.pdf

2010

Andreanský, E. . (2010). Podoby a kritika holizmu v metodológii vied. Filozofia, 65(8), 750-761. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/8/750-761.pdf

2009

Andreanský, E. . (2009). Peripetie modálneho realizmu. Filozofia, 64(6), 535-544. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/6/535-544.pdf

2008

Andreanský, E. . (2008). Sokratovské paradoxy a ich epistemologický dosah. Filozofia, 63(1), 39-49. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/1/39-49.pdf

1996

Andreanský, E. . (1996). Chápanie apriórneho a nevyhnutného v Kripkeho práci Pomenovanie a nevyhnutnosť. Filozofia, 51(5), 319-330. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/5/319-330.pdf