Skip to main content

Publications of the Author

Juraj Odorčák
Number of publications: 5

2018

Odorčák, J. . (2018). Neuroadministratívne zariadenia a autonómia subjektu. Filozofia, 73(6), 449-457. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/6/449-457.pdf

2015

Odorčák, J. . (2015). Kopírovanie zabíja identitu osoby. Filozofia, 70(5), 367-377. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/367-377.pdf

2014

Odorčák, J. . (2014). Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus. Filozofia, 69(6), 472-481. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/6/472-481.pdf

2012

Odorčák, J. . (2012). Realizmus, perdurantizmus a jeho praktické dôsledky. Filozofia, 67(5), 375-386. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/5/375-386.pdf

2010

Odorčák, J. . (2010). Kritika transhumanistickej kritiky Friedricha Nietzscheho. Filozofia, 65(6), 552-563. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/6/552-563.pdf