Skip to main content

Publications of the Author

Alice Koubová
Number of publications: 8

2018

Urban, P. ., & Koubová, A. . (2018). Vztahové pojetí morální subjektivity mezi etikou péče a teorií hry Donalda Winnicotta. Filozofia, 73(9), 717-730. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/9/717-730.pdf

2017

Koubová, A. . (2017). The Sacrifice and the Ludic Stances Reflected Through the Theatre Practice of the 20th Century. Filozofia, 72(6), 451-462. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/6/451-462.pdf

2014

Koubová, A. . (2014). Etika odvrženého a morálka oběti: k pojetí lidství a nelidství u Adorna, Butler a Améryho. Filozofia, 69(7), 549-557. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/549-557.pdf

2013

Koubová, A. . (2013). Experimentální zkoumání struktury zkušenosti. Filozofia, 68(5), 393-401. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/5/393-401.pdf
Koubová, A. . (2013). Myšlení a filosofie. Rozhovor s Ivanem Vyskočilem. Filozofia, 68(5), 452-456. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/5/452-456.pdf
Koubová, A. . (2013). Na úvod. Filozofia, 68(5), 357. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/5/357.pdf
Koubová, A. . (2013). Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 133-143. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/133-143.pdf

2009

Koubová, A. . (2009). Druhý a struktura zkušenosti: mezi Blanchotem a Lévinasem. Filozofia, 64(8), 774-780. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/8/774-780.pdf