Skip to main content

Publications of the Author

Štefan Jusko
Number of publications: 6

2017

Jusko, Štefan . (2017). Otázka hodnôt u Heideggera a Nietzscheho. Filozofia, 72(5), 371-380. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/5/371-380.pdf

2015

Jusko, Štefan . (2015). Patočka: Čas, mýtus a kritická filozofia dejín. Filozofia, 70(6), 465-471. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/6/465-471.pdf

2011

Jusko, Štefan . (2011). Mičaninová, M.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola s komentárom. Filozofia, 66(3), 292-295. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/3/292-295.pdf

2010

Jusko, Štefan . (2010). K úlohe estetického myslenia. Filozofia, 65(2), 193-199. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/193-199.pdf
Jusko, Štefan . (2010). Münz, T.: Hľadanie skutočnosti. Filozofia, 65(2), 207-209. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/207-209.pdf

2008

Jusko, Štefan . (2008). Tholt, P., J. Patočka a vznik matematickej prírodovedy. Filozofia, 63(5), 460-463. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/5/460-463.pdf