Skip to main content

Publications of the Author

Silvia Gáliková
Number of publications: 11

2016

Gáliková, S. . (2016). Marvan, T., Polák, M.: Vědomí a jeho teorie. Filozofia, 71(8), 716-719. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/8/716-719.pdf

2015

Gáliková, S. . (2015). Filozofia lásky. Rozhovor s Ronaldom de Sousom. Filozofia, 70(10), 873-878. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/10/873-878.pdf

2011

Gáliková, S. . (2011). Peripetie a perspektívy skúmania povahy ľudskej mysle v súčasnej filozofii. Filozofia, 66(2), 167-173. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/167-173.pdf

2008

Gáliková, S. . (2008). Petrů, M.: Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy. Filozofia, 63(8), 724-727. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/8/724-727.pdf

2005

Gáliková, S. . (2005). V čom spočíva "ružovosť" ružovej? (K problému východiska) (A. Démuth). Filozofia, 60(9), 698-705. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/9/698-705.pdf

2004

Gáliková, S. . (2004). Mozog a jeho Ja ( F. Koukolík). Filozofia, 59(7), 532-535. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/7/532-535.pdf

2001

Gáliková, S. . (2001). Krajina krivých zrkadiel. Filozofia, 56(5), 355-356. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/5/355-356.pdf
Gáliková, S. ., & Gálik, D. . (2001). O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít. Filozofia, 56(1), 46-52. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/1/46-52.pdf

2000

Gáliková, S. . (2000). O filozofii, Žofii, Človeče, nehnevaj sa, ÚV KSČ a o inom. Filozofia, 55(8), 654-658. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/8/654-658.pdf

1998

Gáliková, S. . (1998). Čo s realitou mentálneho? (G. Strawson). Filozofia, 53(3), 192-195. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/3/192-195.pdf