Skip to main content

Publications of the Author

Vlastimil Hála
Number of publications: 9

2012

Hála, V. . (2012). K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. Filozofia, 67(4), 269-281. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/4/269-281.pdf

2010

Hála, V. . (2010). Kondrla, P.: Hodnoty a postmoderna. Filozofia, 65(10), 1015-1018. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/1015-1018.pdf
Hála, V. . (2010). Kopeček, M.: Zrod a počátky marxistického revisionizmu ve střední Evropě 1953 – 1960. Filozofia, 65(10), 1011-1015. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/1011-1015.pdf

2009

Hála, V. . (2009). Peripetie vztahu ducha a přírody ve filosofické koncepci Vittoria Hösleho. Filozofia, 64(1), 28-38. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/28-38.pdf

2007

Hála, V. . (2007). Duchovní člověk a „majitelé rozumu“ (Ke 100. výročí narození Jana Patočky). Filozofia, 62(6), 487-496. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/6/487-496.pdf
Hála, V. . (2007). K problému univerzalistických pretenzí v etice. Formalismus a některé pokusy o založení hodnotové etiky. Filozofia, 62(4), 273-281. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/273-281.pdf

1996

Hála, V. . (1996). K politickému významu vztahu morality a legality. Filozofia, 51(9), 584-595. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/9/584-595.pdf

1994

Hála, V. . (1994). Dialog a hodnoty (K některým problémům diskursivní a hodnotové etiky). Filozofia, 49(1), 25-30. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/1/25-30.pdf

1993

Hála, V. . (1993). K problému evidence a hodnot u F. Brentana. Filozofia, 48(1), 26-31. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/1/26-31.pdf