Skip to main content

Publications of the Author

Marián Cehelník
Number of publications: 4

2009

Cehelník, M. . (2009). Kritický racionalizmus ako morálne rozhodnutie. Filozofia, 64(6), 544-551. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/6/544-551.pdf

2002

Cehelník, M. . (2002). Karl R. Popper - filozofia hľadania lepšieho sveta (Intelektuálny portrét: 100 rokov od narodenia zakladateľa kritického racionalizmu). Filozofia, 57(7), 510-524. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/7/510-524.pdf

1999

Cehelník, M. . (1999). Politická filozofia K. R. Poppera a imperatív otvorenej spoločnosti. Filozofia, 54(7), 495-504. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/7/495-504.pdf

1998

Cehelník, M. . (1998). Kant a filozofia dejín (Ľ. Belás). Filozofia, 53(5), 330-332. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/5/330-332.pdf