Skip to main content

Publications of the Author

Herta Nagl-Docekal
Number of publications: 1

2008

Nagl-Docekal, H. . (2008). Feministická filozofia: Ako môže filozofia prispieť k etablovaniu rodovo spravodlivých podmienok. Filozofia, 63(6), 469-479. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/6/469-479.pdf