Skip to main content

Publications of the Author

Milan Potančok
Number of publications: 2

2008

Potančok, M. . (2008). Gálik, S., Filozofia a mystika. Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových dejín. Filozofia, 63(4), 379-380. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/4/379-380.pdf

2000

Potančok, M. . (2000). O dôstojnosti človeka (B. Seilerová: O dôstojnosti človeka. Odkaz Giovanniho Pica delia Mirandola). Filozofia, 55(1), 63-66. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/63-66.pdf