Skip to main content

Publications of the Author

Martin Kanovský
Number of publications: 2

2008

Kanovský, M. . (2008). Sociálne reprezentácie – kognitívny výskumný program. Filozofia, 63(5), 397-406. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/5/397-406.pdf

2000

Kanovský, M. . (2000). Autonómia filozofického poľa - boj o "s". Filozofia, 55(5), 414-420. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/5/414-420.pdf