Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Kvasnička
Number of publications: 1

2003

Kvasnička, V. . (2003). Konekcionistické modelovanie v kognitívnych vedách. Filozofia, 58(1), 35-43. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/1/35-43.pdf