Skip to main content

Publications of the Author

Tomáš Smrecsányi
Number of publications: 1

2000

Smrecsányi, T. . (2000). Archetypy v čínskej kozmogónii a v Tao Te Tíngu. Filozofia, 55(8), 632-648. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/8/632-648.pdf