Skip to main content

Publications of the Author

Viktor Krupa
Number of publications: 2

2000

Krupa, V. . (2000). Poznámka k normalizácii a regulácii jazyka. Filozofia, 55(5), 421-423. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/5/421-423.pdf

1996

Krupa, V. . (1996). Antropomorfizmus a filozofia náboženstva. Filozofia, 51(8), 507-513. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/8/507-513.pdf