Skip to main content

Publications of the Author

Alexandra Krsková
Number of publications: 3

2000

Krsková, A. . (2000). Staronová perspektíva chápania ľudských práv. Filozofia, 55(4), 327-334. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/4/327-334.pdf

1974

Krsková, A. . (1974). O vzťahu filozofie a právnej vedy. Filozofia, 29(3), 287-297. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/3/287-297.pdf

1972

Krsková, A. . (1972). Pojem spravodlivosti v socialistickom práve. Filozofia, 27(5), 473-490. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/5/473-490.pdf