Skip to main content

Publications of the Author

Zlatica Plašienková
Number of publications: 13

2022

Plašienková, Z. . (2022). MÜNZ, Teodor: Ježiš Kristus a apoštol Pavol vo filozofii Barucha Spinozu. Filozofia, 77(9), 723-726. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.5
Plašienková, Z. ., & Bizoň, M. . (2022). Obzretie za životom a dielom Teodora Münza. Filozofia, 77(7), 558-562. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.7.6

2020

Plašienková, Z. . (2020). MÜNZ, Teodor: Odchádzame? Esej o človeku a prírode. Filozofia, 75(6), 505 – 510. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.6.7

2016

Plašienková, Z. . (2016). Münz, T.: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky. S Nietzschem a proti nemu. Filozofia, 71(3), 246-248. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/3/246-248.pdf
Plašienková, Z. . (2016). O skutočnosti a metafyzike. Rozhovor s Teodorom Münzom. Filozofia, 71(3), 240-245. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/3/240-245.pdf

2015

Plašienková, Z. . (2015). Filozoficko-literárna činnosť Milana Ziga v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Filozofia, 70(10), 853-864. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/10/853-864.pdf

2013

Plašienková, Z. . (2013). K antropologicko-etickým problémom v esejach Teodora Münza v časopise Filozofia. Filozofia, 68(8), 665-678. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/665-678.pdf

2012

Plašienková, Z. . (2012). Evolučná ontológia a problém dynamickej substancie v koncepcii Teilharda de Chardin. Filozofia, 67(2), 112-123. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/112-123.pdf

2010

Plašienková, Z. . (2010). Enigmatický Cíger. Filozofia, 65(10), 953-964. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/953-964.pdf

2006

Plašienková, Z. . (2006). Zo stretnutia a z rozhovoru s profesorom Henrykom Skolimowským. Filozofia, 61(3), 231-233. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/3/231-233.pdf