Skip to main content

Publications of the Author

Slávka Hadušovská
Number of publications: 3

1997

Hadušovská, S. . (1997). K teórii spravodlivosti Johna Rawlsa. Filozofia, 52(5), 303-309. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/5/303-309.pdf

1996

Hadušovská, S. . (1996). Sociálne pravidlá hry (J. Pieper). Filozofia, 51(9), 621-623. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/9/621-623.pdf
Hadušovská, S. . (1996). Podnetná publikácia o slobode a spravodlivosti (I. Berlin, J. Rawls, R. Nozick, A. MacIntyre, R. Dworkin, R. Rorty). Filozofia, 51(8), 551-553. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/8/551-553.pdf