Skip to main content

Publications of the Author

Ján Uher
Number of publications: 34

1997

Uher, J. . (1997). Filozofický zborník - časopis Filozofického odboru MS 1940-1948. Filozofia, 52(7), 446-456. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/7/446-456.pdf

1992

Uher, J. . (1992). K Šimečkovej kritike utopizmu. Filozofia, 47(1), 30-33. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/1/30-33.pdf

1970

Uher, J. . (1970). Začiatky prenikania Engelsovho diela na Slovensko. Filozofia, 25(6), 523-536. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/6/523-536.pdf
Uher, J. . (1970). K interpretácii leninizmu. Filozofia, 25(6), 578-584. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/6/578-584.pdf
Uher, J. . (1970). Stretnutie zástupcov filozofických časopisov v Kyjeve. Filozofia, 25(5), 460-468. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/5/460-468.pdf
Uher, J. . (1970). Leningradská konferencia o leninskej etape marxistickej filozofie. Filozofia, 25(2), 174-176. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/2/174-176.pdf
Uher, J. . (1970). O dejinách filozofie vo Varšave. Filozofia, 25(1), 77-79. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/1/77-79.pdf

1969

Uher, J. . (1969). Filozofické podnety v Hatalovej knihe Motív a trestný čin. Filozofia, 24(6), 670-675. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/6/670-675.pdf

1968

Uher, J. . (1968). Valné zhromaždenie Slovenskej filozofickej spoločnosti. Filozofia, 23(3), 305-308. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/3/305-308.pdf
Uher, J. . (1968). Spytovanie sa na človeka. Filozofia, 23(1), 92-96. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/1/92-96.pdf