Skip to main content

Publications of the Author

Jana Gašparíková
Number of publications: 9

1996

Gašparíková, J. . (1996). Bytie, poznanie, konanie (H. Beck-E. Schadel (vyd.)). Filozofia, 51(4), 283-286. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/4/283-286.pdf

1989

Gašparíková, J. ., & Sedová, T. . (1989). Stretnutie filozofov v Zwettli r. 1989. Filozofia, 44(5), 637-638. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/5/637-638.pdf
Gašparíková, J. . (1989). K súčasným problémom hermeneutiky (Modely jazyka). Filozofia, 44(4), 431-441. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/431-441.pdf

1988

Gašparíková, J. . (1988). K fenomenologickým zdrojom súčasnej západonemeckej hermeneutiky. Filozofia, 43(4), 508-511. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/4/508-511.pdf
Gašparíková, J. ., & Smreková, D. . (1988). Materialistická dialektika a fenomenológia. Filozofia, 43(4), 517-518. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/4/517-518.pdf

1987

Gašparíková, J. . (1987). Beseda o práci V. Černíka Systém kategórie materialistickej dialektiky. Filozofia, 42(6), 759-760. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/759-760.pdf

1986

Gašparíková, J. . (1986). Problém tradície v súčasnej hermeneutickej filozofii. Filozofia, 41(6), 719-726. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/6/719-726.pdf

1984

Gašparíková, J. . (1984). Popperova koncepcia sociálneho inžinierstva. Filozofia, 39(3), 337-348. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/3/337-348.pdf

1980

Gašparíková, J. . (1980). Historizmus a jeho rôzne koncepcie v dejinách fi­lozofie. Filozofia, 35(5), 487-500. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/5/487-500.pdf