Skip to main content

Publication Details

International Conference on the Origin of Life

(Original title: Medzinárodná konferencia o vzniku života)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 67-71.
Type of work: Communications
Publication language: Slovak
File to download: PDF