Skip to main content

Publication Details

A Brief Reflection on One Attempt at Differentiating between Ethics and Morals: Smreková, D. – Palovičová, Z.: Ambiguity of Ethical Concepts (in Slovak)

(Original title: Malá úvaha nad jedným pokusom o rozlíšenie medzi etikou a morálkou: Smreková, D. – Palovičová, Z.: Dvojznačnosť etických pojmov)
Filozofia, 65 (2010), 5, 493-498.
Type of work: Reflections
Publication language: Slovak
File to download: PDF