Skip to main content

Publication Details

Democracy is no Bed of Roses. An Interview with Ivan Chvatík on the Occasion of the 25th Anniversary of Jan Patočka’s Archive

(Original title: Demokracia nie je prechádzka ružovou záhradou. Rozhovor s Ivanom Chvatíkom pri príležitosti 25. výročia založenia Archívu Jana Patočku)
Filozofia, 70 (2015), 6, 472-478.
Type of work: Interviews
Publication language: Slovak
File to download: PDF