Skip to main content

Publication Details

Selected Fragments of Aeschines of Sphettus (Translated by: A. Kalaš; Commentary: J. Cepko, V. Suvák)

(Original title: Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák))
Filozofia, 74 (2019), 1, 64-73.
Type of work: Back to the Sources
Publication language: Slovak
File to download: PDF