Skip to main content

Publication Details

Hraničné fenomény. Radikalizovaná fenomenológia a proti-metóda

(Original title: Hraničné fenomény. Radikalizovaná fenomenológia a proti-metóda)
Filozofia, 65 (2010), Príloha 1: Náboženstvo a nihilizmus, 165-177.
Publication language: Slovak
File to download: PDF