Skip to main content

Volume 12 (1957), 4

Articles

(Original title: Idey Veľkého októbra v našom živote)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), č, 315-320.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika a veda)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 4, 321-342.
File to download: PDF