Skip to main content

Volume 14 (1959), 1

Articles

(Original title: K filozofickým základom súčasného revizionizmu)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 3-33.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k problémom boja proti náboženským prežitkom)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 34-47.
File to download: PDF