Skip to main content

Volume 14 (1959), 1

Reviews

(Original title: Príspevok k marxistickému pojmu slobody)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 90-92.
File to download: PDF
(Original title: Sovietska estetika na vzostupe)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 92-95.
File to download: PDF
(Original title: L. Feuerbach, Vybrané spisy z gnozeológie a etiky)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 95-98.
File to download: PDF
(Original title: A. I. Arnoľdov, Obščije čerty i osobennosti kuľturnoj revoljuciji v stranach narodnoj demokratiji)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 99.
File to download: PDF
(Original title: A. T. Popov, Za perechota ot abstraktnoto k’m konkretnoto v procesa na poznanieto)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 99-100.
File to download: PDF