Skip to main content

Volume 16 (1961), 2

Consultation

(Original title: O škodlivosti vplyvu náboženskej výchovy na psychiku dieťaťa)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 136-138.
File to download: PDF