Skip to main content

Volume 19 (1964), 3

From Scientific Life

(Original title: Na margo sociologického výskumu dediny v okrese Olomouc)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 3, 291-294.
File to download: PDF
(Original title: Podnetné rokovanie o poňatí a výučbe vedeckého komunizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 3, 294-297.
File to download: PDF