Skip to main content

Volume 19 (1964), 6

Reviews, Notes, Information

(Original title: Prvý diel Antológie z dejín československej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 6, 562-565.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k rozpracovaniu kategórie dialektického vedeckého zákona)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 6, 565-568.
File to download: PDF
(Original title: Jak popularizovat filosofii?)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 6, 568-571.
File to download: PDF
(Original title: Estetická problematika v časopise Recherches internationales à la lumière du marxisme)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 6, 571-573.
File to download: PDF