Skip to main content

Volume 19 (1964), 6

Views

(Original title: Problém dialektiky prírody ako zvláštnej filozofickej disciplíny)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 6, 547-551.
File to download: PDF
(Original title: O spoločenských predpokladoch rozvoja marxistickej ideológie)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 6, 551-555.
File to download: PDF