Skip to main content

Volume 23 (1968), 1

Reviews, Notes, Information

(Original title: Topoľského úvahy o vzťahoch filozofie, prírodných vied a medicíny)
Filozofia, 23 (1968), 1, 101-103.
File to download: PDF
(Original title: Moderná fyzika v súvislostiach dialógu)
Filozofia, 23 (1968), 1, 103-106.
File to download: PDF
(Original title: K Desantiho úvahám o fenomenológii)
Filozofia, 23 (1968), 1, 106-108.
File to download: PDF
(Original title: Russel v češtine)
Filozofia, 23 (1968), 1, 109-110.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k problematike spoločenského pokroku)
Filozofia, 23 (1968), 1, 110-112.
File to download: PDF
(Original title: Antologie z děl filozofů IV — Humanismus a renesance)
Filozofia, 23 (1968), 1, 88-90.
File to download: PDF
(Original title: Svätopluk Štúr o ideových zdrojoch nacizmu)
Filozofia, 23 (1968), 1, 90-92.
File to download: PDF
(Original title: Spytovanie sa na človeka)
Filozofia, 23 (1968), 1, 92-96.
File to download: PDF
(Original title: Antinómia modernej demokracie)
Filozofia, 23 (1968), 1, 96-101.
File to download: PDF