Skip to main content

Volume 26 (1971), 1

From Scientific Life

(Original title: T. Kotarbiński 85-ročný)
Filozofia, 26 (1971), 1, 82-87.
File to download: PDF
(Original title: Záznam diskusie k prednáške E. Várossovej Heglovské inšpirácie u Štúra a Hurbana)
Filozofia, 26 (1971), 1, 88-89.
File to download: PDF