Skip to main content

Volume 26 (1971), 5

Views

(Original title: Podstata a základné smery vedeckotechnickej revolúcie)
Filozofia, 26 (1971), 5, 511-519.
File to download: PDF
(Original title: Prehlad filozofickej tvorby v časopise Voprosy filosofii za rok 1970)
Filozofia, 26 (1971), 5, 519-532.
File to download: PDF