Skip to main content

Volume 27 (1972), 4

From Scientific Life

(Original title: Valné zhromaždenie Slovenskej filozofickej spoločnosti)
filozofia, 27 (1972), 4, 393.
File to download: PDF
(Original title: Vedecká konferencia československých a sovietskych filozofov)
Filozofia, 27 (1972), 4, 393-394.
File to download: PDF
(Original title: IX. medzinárodná porada filozofických a sociologických časopisov európskych socialistických krajín)
Filozofia, 27 (1972), 4, 394-396.
File to download: PDF
(Original title: V. Filkorn 50-ročný)
Filozofia, 27 (1972), 4, 396-404.
File to download: PDF
(Original title: K niektorým pojmom Mukaiŕovského poetiky (Venované životnému jubileu akademika Jana Mukařovského))
Filozofia, 27 (1972), 4, 404-408.
File to download: PDF