Skip to main content

Volume 28 (1973), 5

From Scientific Life

(Original title: X. medzinárodná konferencia filozofických časopisov európskych socialistických krajín)
Filozofia, 28 (1973), 5, 587-588.
File to download: PDF
(Original title: Celoslovenské sympózium o problémoch vedeckého ateizmu)
Filozofia, 28 (1973), 5, 588-590.
File to download: PDF