Skip to main content

Volume 30 (1975), 1

Consultations

(Original title: Kategórie materialistickej dialektiky v Leninových prácach o politickej organizácii spoločnosti)
Filozofia, 30 (1975), 1, 94-102.
File to download: PDF