Skip to main content

Volume 30 (1975), 1

Reviews, Notes, Information

(Original title: Kniha o štruktúre ľudského činu)
Filozofia, 30 (1975), 1, 109-110.
File to download: PDF
(Original title: K problému individuality)
Filozofia, 30 (1975), 1, 110-113.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia vedomia)
Filozofia, 30 (1975), 1, 113-115.
File to download: PDF
(Original title: O relatívnosti priestoru a času)
Filozofia, 30 (1975), 1, 115-117.
File to download: PDF