Skip to main content

Volume 32 (1977), 2

Reviews

(Original title: Analýza procesu poznania)
Filozofia, 32 (1977), 2, 207-211.
File to download: PDF
(Original title: Z dejín indického materializmu)
Filozofia, 32 (1977), 2, 212-213.
File to download: PDF
(Original title: Teória relativity vo svetle filozofie)
Filozofia, 32 (1977), 2, 213-219.
File to download: PDF
(Original title: Alternatíva k dogmatizmu a skepticizmu analytickej filozofie)
Filozofia, 32 (1977), 2, 220-223.
File to download: PDF