Skip to main content

Volume 32 (1977), 2

From Scientific Life

(Original title: XI. medzinárodný heglovský kongres v Lisabone)
Filozofia, 32 (1977), 2, 198-201.
File to download: PDF
(Original title: Liblické stretnutie historikov filozofie)
Filozofia, 32 (1977), 2, 201.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia Marxizmus a štrukturalizmus)
Filozofia, 32 (1977), 2, 202-206.
File to download: PDF