Skip to main content

Volume 32 (1977), 5

Reviews of Books from the Soviet Philosophical Creation

(Original title: Nová učebná pomôcka marxisticko-leninskej etiky)
Filozofia, 32 (1977), 5, 548-553.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické problémy ako zdroj vývoja filozofie)
Filozofia, 32 (1977), 5, 553-557.
File to download: PDF
(Original title: Metodologické princípy fyziky)
Filozofia, 32 (1977), 5, 557-563.
File to download: PDF
(Original title: Sociálna podstata a funkcie mravnosti)
Filozofia, 32 (1977), 5, 563-567.
File to download: PDF
(Original title: Úloha prírodovedy v rozvoji spoločenských vied)
Filozofia, 32 (1977), 5, 567-570.
File to download: PDF
(Original title: Po cestách Zarathustru)
Filozofia, 32 (1977), 5, 571-575.
File to download: PDF
(Original title: O historickom vývoji poznávacích procesov)
Filozofia, 32 (1977), 5, 575-579.
File to download: PDF