Skip to main content

Volume 35 (1980), 2

Reviews

(Original title: Súčasná prírodoveda a materialistická dialektika)
Filozofia, 35 (1980), 2, 226-230.
File to download: PDF
(Original title: Od mýtu k logu)
Filozofia, 35 (1980), 2, 231-234.
File to download: PDF