Skip to main content

Volume 39 (1984), 1

Scientific Life

(Original title: XVII. medzinárodná porada redaktorov filozofických a sociologických časopisov)
Filozofia, 39 (1984), 1, 100-101.
File to download: PDF
(Original title: Seminár k aktuálnym problémom)
Filozofia, 39 (1984), 1, 101-104.
File to download: PDF